Stacks Image 262062

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Kalmar kommun
Hagby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Hagby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Södermöre pastorat.

Källor:
Pdf: ”Hagby kyrka. Antikvarisk rapport”. 2012 Rikard Hedvall.
Webb: Södermöre pastorat.
Tidning: ”I Hagby växer en modern och unik kyrka fram”. Kalmar Läns tidning Lina Watanen.
Bok: ”Den Lutherska ikonen”. Carl Henrik Martling. ISBN 91-7271-019-5
Information från Ove Carlsson, präst i Arby-Hagby och Halltorp-Voxtorps församlingar.

Gps: 56.5546, 16.1767

Stacks Image 262048