Stacks Image 262096

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Nässjö kommun
Forserums kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Forserums kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Pdf: ”Forserums kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Robin Gullbrandsson Jönköpings Läns Museum 2007.

Gps: 57.7008,14.4538

Stacks Image 262078