Stacks Image 262092

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Kalmar kommun
Dörby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Dörby kyrka

Filmen producerad 2022 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Dörby-Hossmo pastorat.
Pdf: ”Dörby kyrkogård”. Kalmar Läns Museum 2006. Cecilia Ring.
Muntlig information.

Gps: 56.6716,16.2332

Stacks Image 262112