Stacks Image 262230

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Bäckaby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Bäckaby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Lannaskede församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Häfte: ”Bäckaby kyrka. Uppförd 1897-1898”.
Muntlig information.

Gps: 57.2674.14,9287

Stacks Image 262224