Stacks Image 262131

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Kalmar kommun
Arby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Arby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Södermöre pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Södermöre pastorat.
Pdf: ”Arby kyrkogård”. Kalmar Läns Museum 2006. Cecilia Ring.
Tidningsklipp: ”Waldemar Tode målade altartavla för Arby kyrka”. 1974.
Information från Ove Carlsson, präst i Arby-Hagby och Halltorp-Voxtorps församlingar.

Gps: 56.5668, 16.1225

Stacks Image 262104