Stacks Image 262102

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Angelstads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Angelstads kyrka

Angelstads kyrka har visserligen byggts till och om i olika omgångar men är ursprungligen uppförs i slutet av 1100-talet.
Under 1600-talet förlängdes långhuset åt väster samtidigt som ett vapenhus tillkom.Det halvrunda koret i öster tillbyggdes 1806 med en sakristia på kyrkans norra sida.

På kyrkogården norr om kyrkan finns en klockstapel uppförd eller eventuell renoverad 1760.
Den räknas som en av Kronobergs läns mest ålderdomliga och välbevarade klockstaplar av klockbockstyp. Stora klockan är från 1609, gjuten av mästare Jens Rasmunsen då häradsprosten Jonas Rothvinius var kyrkoherde i Angelstad. Han skrev sig då som Jonas Bergeri Pastor Angelstadensis.
Lillklockan gjöts 1861 av C A Norling i Jönköping.

Vi ska om en stund återvända ut på kyrkogården, men först ett titt inne i kyrkan.

Det äldsta föremålet i kyrkans ägo är ett unikt processionskors från 1100-talet, men korset som står framme i koret är en kopia. Det oersättliga originalet i koppar med spår av förgyllning finns idag i säkert förvar på annan plats.

Dopfunten i sandsten är från 1200-talet, av typ Bestiarius där djurmotiven bryts av Lammet med korset. Dopfatet i tenn är utfört av konstsmed Ivar Wremp, Angelstad, år 1930. 

Den märkliga ringen som är fastsatt i korväggens norra sida är från medeltiden. Ringen som sannolikt från början suttit i en av kyrkportarna, är en portklappa med en inskription med runor. I översättning står där ”Magnus diakonen gjorde mig, Gud signe honom”.

Glasmålningen i koret som tillkom vid en renovering som avslutades i början av 1930-talet, är skapad av grafikern och konstnären Albert Eldh, bor till en av landets då mest anlitade skulptörer Carl Eldh.
Altartavlan visar den välsignande Kristus och orden "Kommen till mig I alle som arbeten och ären betungande".

Ovanför predikstolen finns en tavla skapad föreställande ”Den lidande Kristus”, målad av den lokala målaren Ragnar Persson, som i sin ungdom vistades i Paris tillsammans med den berömda Halmstadgruppen, men som sedan återvände till Angelstad för att skildra hembygden. Ragnar Persson ligger begravd på kyrkogården.

Predikstolen var tidigare placerad vid sakristian med uppgång därifrån, men altaret fanns i koret i öster. I kyrkans främre kvarter fanns därför så kallade dubbelbänkar som gav besökarna möjlighet att sitta vända mot rätt plats. Till stor del är predikstolen från 1600-talet, men delvis ombyggd under 1700-talet. 1989 restaurerades den då ny figuralmålning av evangelisterna utfördes av kyrkomålare Jörgen Frey, Unnaryd.

Ljuskronor och lampetter är tillverkade av konstsmidesmästare Åke Wremp, Angelstad.

Intressant är den minnestavla som finns över den södra ingången i kyrka och som är försedd med två Danska flaggor och en värja. Den är till minne av en Danske kapten som på grund av sin kärlek blev arkebuserad annandag jul 1570.
Historien om kaptenen vars namn vi idag inte känner, ägde rum när danskarna låg förlagda i Angelstads socken i norra delen av Hylte, drygt 4 kilometer norr om kyrkan.
Kaptenen hade fått permission över julafton för att besöka sin förlovade som bodde i Annestads prästgård. Efter permissionen kom han dock tillbaka för sent - och även om det då sedan någon dryg vecka var fred mellan Sverige och Danmark rådde fortfarande krigslagar.
Kaptenen dömdes för sin försening till döden genom arkebusering. Redan klockan 14 samma dag verkställdes dödsstraffet i trädgården till Hylte gård där ledningen för den Danska styrkan var förlagd. På platsen restes ett träkors - som senare ersattes med det järnkors som står där än i dag. Stoftet fördes hit till Angelstads kyrka och begravdes mitt för södra väggen.
Det är kaptenens egen värja som hänger vid tavlan.
Stacks Image 262123