Stacks Image 262102

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Angelstads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Angelstads kyrka

Filmen producerad 2022 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Ljungby kyrkliga samfällighet.
Webb: kringa.nu
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Heidi Vassi ISBN 91-89285-00-X
Pdf: ”Angelstads kyrkogård”. Smålands museum rapport Jenny Svensgård 2007.

Gps: 56.8327,13.7703

Stacks Image 262068