Stacks Image 262036

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Alvesta kommun
Alvesta kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Alvesta kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Alvesta församling.
Webb: wadbring.com
Pdf: ”Alvesta kyrka - Karaktärisering och kulturhistorisk värdering”. Thomas Lissing Smålands museum 2007.
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Heidi Vassi ISBN 91-89285-00-X
Folder: ”Alvesta kyrka”. Anita Liepe.
Muntlig information.

Gps: 56.9008,14.5673

Stacks Image 262049