kyrkor i Växjö stift
producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Alvesta kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Alvesta kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Alvesta församling.
Webb: wadbring.com
Pdf: ”Alvesta kyrka - Karaktärisering och kulturhistorisk värdering”. Thomas Lissing Smålands museum 2007.
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Heidi Vassi ISBN 91-89285-00-X
Folder: ”Alvesta kyrka”. Anita Liepe.
Muntlig information.

Gps: 56.9008,14.5673


Stacks Image 262030