Stacks Image 262134
Stacks Image 262211

Växjö stift

Växjö stift

Biskopsgården Östrabo

Stacks Image 262153

Biskopsgården Östrabo

Stacks Image 262157

Östrabo begynnelse

Stacks Image 262161

Östrabo
Huvudbyggnaden

Stacks Image 262159

Östrabo
Flygelbyggnaderna

Stacks Image 262170

Östrabo
Jordbruk, trädgård och park

Stacks Image 262175

Några av stiftets biskopar

Stacks Image 262180

Biskop Fredrik
Om att bo på Östrabo

Stacks Image 262185

Biskop Fredrik
Favoritrummet

Stacks Image 262191

Växjö stift begynnelse