Stacks Image 262117

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Hylte kommun
Landeryds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Landeryds kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Hyltebruks pastorat.

Källor:
Webb: Hyltebruks församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57,0786,13.2602

Stacks Image 262107