Stacks Image 262127

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Borgholms kommun
Sankt Elavi kapell Borgholm

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Sankt Elavi kapell Borgholm

Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0
Folder: ”Sankt Elavi kapell”

Gps: 56.8836,16.6515

Stacks Image 262117