Stacks Image 262127

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Borgholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Sankt Olofs kapell Öland


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Ölänningen.com
Information från församlingen.

Gps: 56.3222,17.0120

Stacks Image 262117