Stacks Image 262128

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Borgholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Egby kyrka Öland


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.


Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister
Webb: Ölänningen.com
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0
Bok: ”Löt & Egby. Kulturhistoriskt inventarium.” Sveriges kyrkor Öland Runstens härad Band II:2. Ragnhild Boström 1975.

Gps: 56.8733,16.8206

Stacks Image 262118