Stacks Image 262131

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Mörbylånga kommun
Södra Möckleby kyrka Öland

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Södra Möckleby kyrka Öland

Egentligen skulle församlingarna i Södra Möckleby och Smedby på 1800-talet bygga en gemensam kyrka eftersom de gamla kyrkorna i församlingarna ansågs för små och förfallna. Det blev istället så att man fick kunglig tillåtelse att bygga egna kyrkor på respektive ort.
I mitten av 1800-talet byggdes den nya kyrkan i Södra Möckleby efter ritningar av Johan Fredrik Åbom vid Överintendentsämbetet, med Peter Isberg som byggmästare.
Man behöll dock det medeltida tornet från 1100-talet som försågs med en laternin.
Grundfundamentet till den tidigare kyrkan finns under den nuvarande. Eventuellt är gamla ekplankor i tornet rester från en ännu äldre ursprunglig träkyrka.

Kyrkan har tre klockor. Den äldsta är mellanklockan som är gjuten 1680 Lillklockan som gjöts 1728 var tidigare vällingklocka vid Alunbruket och skänktes till kyrkan 1929.

Den 28 september 1851 invigdes den nuvarande kyrkan av prosten Erik Gustaf Brunér. Kyrkan har sedan dess inte genomgått speciellt många förändringar, förutom att man efter exakt 100 år murade igen absidens fönster och lät ta upp en separat ingång till sakristian. Tidigare var ett stort kors placerat på altaret.

Altaret och altarringen tillkom också 1951.

Altaruppsatsen från 1983 är en rekonstruktion av den uppsats som fanns i den gamla medeltida kyrkan, ursprungligen utförd i slutet av 1700-talet av Peter Buschberg från Kalmar. Målningen i uppsatsen visar Maria Magdalena vid Kristi kors.

Predikstolen från 1780 är skapad av Jonas Berggren, med målning av Anders Georg Wadsten.

Votivskeppet skänktes till kyrkan på 1920-talet, och föreställer den tremastade fullriggaren Nanhild.

Orgeln byggdes 1903 av E.A. Setterqvists orgelbyggeri i Örebro med fasad ritad av Axel Lindegren.
Denna ersatte ett begagnat orgelverk som hade inköpts från Ås kyrka 1884.
Den nuvarande orgeln har renoverats och omändrats flera gånger, bland annat 1964 av Olof Rydén i Stockholm, som även året efter byggde om orgeln i Resmo kyrka här på Öland.

På orgelläktaren finner vi två oljemålningar som tidigare var placerade på ömse sidor om altaret i koret. ”Golgata” till höger är målad av Meuller, och tavla till väster som har motivet ”Getsemane" är målad av H Hofman.
Stacks Image 262154