kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Mörbylånga kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Sandby kyrka Öland


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister
Webb: Ölänningen.com
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0
Folder: Sandby kyrka.

Gps: 56.5807,16.6411

Stacks Image 262077