Stacks Image 262132

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Borgholms kommun
Runstens kyrka Öland

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Runstens kyrka Öland

Producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Webb: Ölänningen.com
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0
Folder: ” Runstens kyrka - kort beskrivning”.

Gps: 56.6992,16.6992

Stacks Image 262125