kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Mörbylånga kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Resmo kyrka Öland


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Ölänningen.com
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0
Bok: ”Resmo kyrka.” Sveriges kyrkor vol 203. Ragnhild Boström. ISBN 91-7192-688-7

Gps: 56.5414,16.4429

Stacks Image 262125