Stacks Image 262132

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Mörbylånga kommun
Resmo kyrka Öland

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Resmo kyrka Öland

Producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Ölänningen.com
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0
Bok: ”Resmo kyrka.” Sveriges kyrkor vol 203. Ragnhild Boström. ISBN 91-7192-688-7

Gps: 56.5414,16.4429

Stacks Image 262125