Stacks Image 262101

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Mörbylånga kommun
Kastlösa kyrka Öland

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Kastlösa kyrka Öland

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Ölänningen.com
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0
Folder: ”Kastlösa kyrka”.

Gps: 56.4585,16.4294

Stacks Image 262094