Stacks Image 262063

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Mörbylånga kommun
Hulterstads kyrka Öland

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Hulterstads kyrka Öland

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0

Gps: 56.4494,16.5675

Stacks Image 262050