Stacks Image 262153

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Borgholms kommun
Gärdslösa kyrka Öland

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Gärdslösa kyrka Öland

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Ölänningen.com
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0
Bok: ”Gärdslösa kyrka”. Sveriges kyrkor Öland Ragnhild Boström 1978.

Gps: 56.7935,16.7378

Stacks Image 262142