Stacks Image 262112

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Mörbylånga kommun
Gräsgårds kyrka Öland

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Gräsgårds kyrka Öland

Framtagen 2020 av C Smedberg för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ölänningen.com
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0

Gps: 56.3095,16.5081

Stacks Image 262086