kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Borgholms kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Bredsättra kyrka Öland

Av den första stenkyrkan i Bredsättra som byggdes i mitten av 1100-talet återstår idag grundmurarna och långhusets västgavel.
I slutet av 1100-talet och början av 1200-talet hotades Öland och kusttrakterna av hedniska sjörövare från Baltikum, vilket ledde till att flera av kyrkorna byggdes om till försvarskyrkor, bland annat Bredsättra kyrka.

I mitten av 1200-talet byggdes både ett väst och östtorn, så att kyrkan blev en så kallad klövsadelskyrka.

Under 1700-talet genomfördes flera reparationer av kyrkan, men med en växande församling blev den gamla medeltidskyrkan för trång, och 1841 fattade sockenstämman beslutet att bygga om kyrkan.
Ritningarna gjordes av konduktören vid Överintendentsämbetet Theodor Edberg. Man lät riva östtornet men behöll det medeltida västtornet som försågs med en åttkantig lanternin med hög spira. Längst upp i tornet finns ännu en liten vaktcell.
Man byggde också ett nytt långhus med kor och sakristia i norr.
Såväl exteriört som interiört präglas kyrkan av så kallade nyklassicistiska stildrag. Interiört är dessa till en del uppblandade med äldre stilar eftersom man låtit föra över äldre inventarier från den gamla kyrkan.

Altaruppsatsen är från 1840-talet. Den består av två målningar gjorda av Sven Gustaf Lindblom som var teckningslärare och musikfanjunkare i Kalmar.
Den stora tavlan är en kopia av altartavlan i Kalmar Domkyrka och den lilla som finns ovanför är en kopia av Fredric Westins altartavla i Kungsholms kyrka i Stockholm.

De båda träskulpturer som finns på altaruppsatsens överstycke ingick i ett altarskåp tillverkat i mitten av 1470-talet i Nordtyskland för Sankta Britas kapell. Figuren till vänster föreställer Sankta Birgitta. Skulpturerna flyttades 1550 då Gustav Vasa plundrade kapellet på kyrksilvret.
De två fristående skulpturerna föreställer till höger Katarina av Vadstena, sm var Den Heliga Birgittas dotter, och till vänster kanske Sankta Brita - som inte ska förväxlas med den Heliga Birgitta. Lägg märke till att armen ser lite konstig ut. Den skapades på 1770-talet

Även Kristusfiguren som är placerad ovanför dörren till sakristian kommer från det medeltida altarskåpet, och var då en del av en Nådastolsframställning .

Predikstolen från 1768 är skulpterad av Nils Linhardt Lindman som var snickare i Gärdslösa. Predikstolen blev senare ommålad av målarmästare C O Poijes från Mönsterås, som också lär ha målat draperierna bakom altaruppsats och predikstol.

Dopfunten med uttömningshål som är från första halvan av 1200-talet, är ett gotländskt arbete utfört av den anonyme Calcarius II.

Primklockan på norra väggen intill ingången till sakristian är sannolik gjuten på 1300-talet. Under den katolska tiden markerade den höjdpunkter i mässan. Men den hade även en funktion efter reformationen. Då användes den bland annat för att tillkännage när psalsången skulle börja.

Votivskeppet som hänger längst bak i kyrkorummet heter Svea och är från mitten av 1700-talet. Det lär vara ett av de äldsta kyrkskeppen på Öland. Det är ett linjeskepp från 1700-talets mitt med kanoner i två batterier, riggat utan segel. Votivskeppet påträffades undangömt i en vrå i kyrkans torn med master och rigg helt och hållet förstörda samt skrovet nästan förstört av trämask. Fartyget konserverades 1931 av Karl Allner, som var fyrmästare i Segerstad, tidigare Bredsättra.

Läktarorgeln är från 1870-talet och byggd av Carl August Johansson i Hovmantorp. Den omdisponerades 1966 av Mårtenssons orgelfabrik och 1986 renoverades och återdisponerades instrumentet av Johannes Künkels Orgelverkstad. Året efter att Johannes Künkel renoverade orgeln här i kyrkan flyttade han sin verkstad från Lund till Färjestaden på Öland.

Spår finns från en medeltida kyrkogård. Bland annat ligger rester av två gravstenar som trappflisor vid kyrkans ingångar i väster och söder. Rester av andra medeltida gravstenar ligger i golvet till vapenhuset, och genom de stavkors som finns inristade i tre av stenarna kan de dateras till 1200-talet.