Stacks Image 262110

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Tingsryds kommun
Älmeboda kyrkoruin

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Älmeboda kyrkoruin


Framtagen 2024 av Smedberg Produktion för Växjö stift.

Källor:
Pdf: ”Älmeboda kyrkoruin”. Länsstyrelsen.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.5951,15.2526


Stacks Image 262101