Stacks Image 262083

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Tingsryds kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Älmeboda kyrkoruin


Framtagen 2020 av C Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Älmeboda kyrkoruin”. Länsstyrelsen.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.5951,15.2526