Stacks Image 262029

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Alvesta kommun
Skatelövs gamla kyrkoruin

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Skatelövs gamla kyrkoruin


Filmen producerad 2024 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: "Skatelövs gamla kyrka". Länsstyrelsen.

Gps: 56.7548, 14.5825

Stacks Image 262053