Stacks Image 262029

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Alvesta kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Skatelövs gamla kapellruinFramtagen av C Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: "Skatelövs gamla kyrka". Länsstyrelsen.

Gps: 56.7548, 14.5825