Stacks Image 262013

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Agunnaryds gamla kyrkoruin

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Agunnaryds gamla kyrkoruin


Framtagen 2024 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Agunnaryds äldsta kyrka”. Jan Björk.

Gps: 56.7427,14.1484

Stacks Image 262020