Stacks Image 262082

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Tingsryds kommun
Väckelsångs gamla kyrkplats

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Väckelsångs gamla kyrkplatsFramtagen av C Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Vaklesång.se
Pdf: ”Väckelsångs gamla kyrkplats”. Länsstyrelsen.

Gps: 56.6534,14.9231