Stacks Image 262084

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Kalmar kommun
Sankt Olofs kyrka Trekanten

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Sankt Olofs kyrka Trekanten

Framtagen av C Smedberg för Södermöre pastorat.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Södermöre.
Folder: ”Sankt Olofs kyrka.”
Informationsblad: ”PM för kyrkoguider i Sankt Olofs kyrka”.
Information från Ove Carlsson, präst i Arby-Hagby och Halltorp-Voxtorps församlingar.

Gps: 56.7005, 16.1186

Stacks Image 262068