kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kalmar kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Sankt Olofs kyrka Trekanten


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Södermöre.
Folder: ”Sankt Olofs kyrka.”
Informationsblad: ”PM för kyrkoguider i Sankt Olofs kyrka”.
Information från Ove Carlsson, präst i Arby-Hagby och Halltorp-Voxtorps församlingar.

Gps: 56.7005, 16.1186

Stacks Image 262068