Stacks Image 262057

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Lidhults gamla kyrkplats
Sankt Olofs kapell Tylösand

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Lidhults gamla kyrkplats
Sankt Olofs kapell Tylösand


Framtagen 2024 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Ljungby pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: sanktolofskapell.se
Bok: ”Sagan om S:t Olofs kapell”. Eric Rasmusson 2005, ISBN 91-88806-55-3

Gps: 56.8287,13.4478

Stacks Image 262085