Stacks Image 262082

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Kalmar kommun
Mortorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Mortorps kyrka

Framtagen 2019 av C Smedberg för Södermöre pastorat.

Källor:
Webb: Södermöre pastorat.
Pdf: ”Mortorps kyrka - Arkeologisk undersökning”. Kalmar Läns Museum 2006. Sandra Lundholm.
Pdf: ”Mortorps kyrka - Kulturhistorisk del av vård- och underhållsplanering.” Kalmar Läns Museum 2005. Liselotte Jumme.
Information från Ove Carlsson, präst i Arby-Hagby och Halltorp-Voxtorps församlingar.

Gps: 56.5892, 16.0850

Stacks Image 262066