kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kalmar kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Mortorps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Södermöre pastorat.
Pdf: ”Mortorps kyrka - Arkeologisk undersökning”. Kalmar Läns Museum 2006. Sandra Lundholm.
Pdf: ”Mortorps kyrka - Kulturhistorisk del av vård- och underhållsplanering.” Kalmar Läns Museum 2005. Liselotte Jumme.
Information från Ove Carlsson, präst i Arby-Hagby och Halltorp-Voxtorps församlingar.

Gps: 56.5892, 16.0850

Stacks Image 262066