Stacks Image 262054

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Kalmar kommun
Karlsunda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Karlsunda kyrka

Framtagen av C Smedberg för Södermöre pastorat.

Källor:
Webb: Södermöre pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Karlslunda socken I och II”. Red. Otto Svennebring 1991. ISBN 91-630-0704-5
Information från Ove Carlsson, präst i Arby-Hagby och Halltorp-Voxtorps församlingar.

Gps: 56.5688, 15.9179

Stacks Image 262038