Stacks Image 262069

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Växjö kommun
Tjureda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Tjureda kyrka


Framtagen 2023 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Växjö.
Pdf: ”Karaktärisering och kulturhistorisk värdering Tjureda kyrka”. Smålands museum David Fuchs.

Gps: 57.0415,14.8154

Stacks Image 262062