Stacks Image 262084

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Växjö kommun
Sjösås kyrka
(Nerbrunnen 2022)

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Sjösås kyrka
(Nerbrunnen 2022)


Filmen producerad 2023 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenska kyrkan i Växjö.
Bok: ”Kyrkorna i Sjösås”. Svenska kyrkor Småland vol 114. Marian Ullén 1967.

Gps: 57.1042,15.0636

Stacks Image 262077