Stacks Image 262030

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Växjö kommun
Ormesberga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Ormesberga kyrka


Filmen producerad 2023 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Växjö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Ormesberga kyrka/gravkor och kyrkog
ård”. Kennedy Andersson.
Pdf: ”Karakt
ärisering och kulturhistorisk värdering Ormesberga kyrka”. Smålands museum Thomas Lissing 2006.

Gps: 57.0251,14.7183

Stacks Image 262044