Stacks Image 262115

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Växjö kommun
Lammhults kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Lammhults kyrka

Framtagen 2019 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Heidi Vassi. ISBN 91-89285-00-X
Pdf: ”Lammhults kyrka. Karaktärisering och kulturhistorisk värdering ”. Smålands museum Thomas Lissing 2007.
Webb: Svenska kyrkan i Växjö.

Gps: 57,1685,14.5869

Stacks Image 262107