Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Växjö kommun
Hemmesjö gamla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Hemmesjö gamla kyrka


Framtagen 2023 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Växjö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.8523,14.9367

Stacks Image 262032