Stacks Image 262096

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Växjö kommun
Furuby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Furuby kyrka


Filmen producerad 2023 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Karakt
ärisering och kulturhistorisk värdering Furuby kyrka.” Smålands museum Thomas Lissing 2006.

Gps: 56.851,15.0340

Stacks Image 262078