Stacks Image 262065

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Växjö kommun
Bergs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Bergs kyrka

Filmen producerad 2022 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Bok: ”Kyrkobyggnader 1760-1860 Del 2 Småland och Öland”.Riksantikvarieämbetet och Kungl vitterhets historie och antikvitets akademin 1993 ISBN 91-7192-821-9
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Heidi Vassi. ISBN 91-89285-00-X
Pdf: ”Karaktärisering och kulturhistorisk värdering Bergs kyrka”. Smålands museum Thomas Lissing 2007.
Pdf: ”Elin Wägner-turen”. Ingela Bernstein-Svensson.

Gps: 57.0833,14.7088

Stacks Image 262059