Stacks Image 262131

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Växjö kommun
Asa kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Asa kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Södermöre pastorat.

Källor:
Webb: Lammhults församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Heidi Vassi. ISBN 91-89285-00-X
Bok: ”Min Lefwernes Beskrifning”. Pehr Hörberg 1817.

Gps: 57.1650,14.7950

Stacks Image 262136