Stacks Image 262036

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Växjö kommun
Aneboda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Aneboda kyrka

Filmen producerad 2022 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Heidi Vassi ISBN 91-89285-00-X
Pdf: ”Karaktärisering och kulturhistorisk värdering Aneboda kyrka”. Smålands museum Thomas Lissing 2007.

Gps: 57.1207,14.5634

Stacks Image 262049