Stacks Image 262076

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Vrå kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Vrå kyrka


Framtagen 2024 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Ljungby pastorat.
Bok: ”Kyrkobyggnader 1760-1860 Del 2 Småland och Öland”. Riksantikvarieämbetet och Kungl vitterhets historie och antikvitets akademin 1993. ISBN 91-7192-821-9
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB 1990. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.7772,14.4300

Stacks Image 262065