Stacks Image 262077

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Mariakyrkan Ljungby

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Mariakyrkan Ljungby


Framtagen 2023 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Ljungby pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.8262,13.9523

Stacks Image 262068