Stacks Image 262100

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Ljungby kyrka Kronobergs län

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Ljungby kyrka Kronobergs län


Framtagen 2023 av Smedberg Produktion för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Ljungby pastorat.

Gps: 56.8343,13.935

Stacks Image 262124