Stacks Image 262057

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Lidhults kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Lidhults kyrka


Framtagen 2024 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Lidhults pastorat.

Gps: 56.8297,13.4507

Stacks Image 262085