kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Älmhults kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Göteryds kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och sammanställning 2020: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Göteryds kyrkliga samfällighet.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Göteryds kyrka. Karaktärisering och kulturhistorisk värdering.” Smålands museum David Fuchs.

_______________________

Hör om kulturgravar på kyrkogården
(öppnar i nytt fönster)

Gps: 56.5711,13.8854


Stacks Image 262142