Stacks Image 262155

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Älmhults kommun
Göteryds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Göteryds kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Göteryds pastorat.

Källor:
Webb: Göteryds kyrkliga samfällighet.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Göteryds kyrka. Karaktärisering och kulturhistorisk värdering.” Smålands museum David Fuchs.

Gps: 56.5711,13.8854

Stacks Image 262142