Stacks Image 262092

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Dörarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Dörarps kyrka

Filmen producerad 2022 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Länsstyrelsen i Kronobergs län 1998. Heidi Vassi. ISBN 91-89285-00-X
Pdf: ”Karaktärisering och kulturhistorisk värdering Dörarps kyrka”. Smålands museum Thomas Lissing 2007.

Gps: 56.9907,14.0080

Stacks Image 262112