Stacks Image 262110

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Sävsjö kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Vrigstads kyrka


Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Vrigstads hembygdsförening.
Webb: Sävsjö kyrkliga samfällighet.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Bönehus och kyrkor i Sävsjö kommuns nio socknar”. ISBN 91-972326-7-X
Bok: ”Sällsamheter i Småland - del 3 Småländska höglandet”. Petter Åkerman. ISBN 91-29-59-3484

Gps: 57.3555,14.4697

Stacks Image 262096