Stacks Image 262089

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vaggeryds kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Vaggeryds kyrka


Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Byarums pastorat.
Bok: ”Byarums Hembygdsförenings årsskrift 1993. En kyrka blir till” Magnus Bergman.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor Jönköpings län Del 1”. Ulf Tecknare. ISBN 91-9707-0-3

Gps: 57.4997,14.1395

Stacks Image 262075