kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Vetlanda kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Södra Solberga kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Vetlanda pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Södra Solberga”. 1968.
Pdf: ”Södra Solberga kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum Mattias Sörensen 2006.
Muntlig information.

Gps: 57.2420,15.0449

Stacks Image 262069