Stacks Image 262089

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Södra Solberga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Södra Solberga kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Vetlanda pastorat.

Källor:
Webb: Vetlanda pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Södra Solberga”. 1968.
Pdf: ”Södra Solberga kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum Mattias Sörensen 2006.
Muntlig information.

Gps: 57.2420,15.0449

Stacks Image 262069