Stacks Image 262088

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gislaveds kommun
Stengårdshults kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Stengårdshults kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Gislaveds pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Bok: ”Stengårdhults pastorats kyrkor”. Einar Persson 1952.
Folder i kyrkan.

Gps: 57.5526,13.8219

Stacks Image 262074