Stacks Image 262089

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Stenberga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Stenberga kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Vetlanda pastorat.

Källor:
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Manus: Margareta R Andersson.
Muntlig information.

Gps: 57.3222, 15.4194

Stacks Image 262069